یک ضایعه، یک پرسش

در آستانه سالگرد حصر خانگي دكتر زهرا رهنورد، مهندس ميرحسين موسوي و شيخ مهدي كروبي طرح اين پرسش منطقي است كه اگر حادثه سكته قلبي و فوت سريع هاشمي رفسنجاني براي يكي از رهبران جنبش سبز اتفاق مي‌افتاد، رهبري نظام چگونه مي‌توانست پاسخ‌گوي افكار عمومي داخلي و خارجي در مورد مرگ ناحق اين عزيزان در حصر خانگي باشد كه طبيعتا شايعه كشتن مخالفان نقل محافل سياسي و حتي مجامع غيرسياسي جامعه مي‌شد…