تأملی در باب عوام‌فریبی و توسل به احساسات ملی‌گرایانه

امروزه با ظهور پدیده‌هایی مثل رسانه‌های جمعی که موجب افزایش سرعت و سهولت تبادل اطلاعات شده‌اند، افرادی که دانش و توانایی بازی با لغات و مفاهیم را دارند به راحتی می‌توانند به اذهان عمومی در راستای مقاصدشان جهت‌دهند. در این رهگذر می‌توان با فراگیری علم منطق و آموزش … ادامه خواندن تأملی در باب عوام‌فریبی و توسل به احساسات ملی‌گرایانه