زیتون– امید علی‌شناس، فعال مدنی، ساعتی پیش از زندان آزاد شد.
به گزارش «زیتون» امیدعلی‌شناس فعال مدنی ۳۳ ساله مشغول گذارندن دوران ۷ ساله محکومیت خود بود که این مدت با اعمال ماده ۱۳۴ از ۷ سال به ۵ سال کاهش یافته و امروز با اجرای آزادی مشروط ، محکومیت وی به پایان رسید.
مطابق دادنامه، فعالیت‌های مجازی و انتشار مطالب انتقادی درباره وضعیت حقوق بشر و اعدام در ایران، همدلی و همراهی با خانواده‌های زندانیان سیاسی و خانواده‌های زندانیان محکوم به اعدام، شرکت در تجمع در دفاع از کوبانی، همدلی با خانواده‌های قربانیان حوادث سال ۸۸ و ارتباط با فعالان حقوق بشر، از اتهامات این فعال مدنی بوده است. شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی این فعال مدنی را بر همین اساس در ابتدا به ده سال زندان محکوم کرده بود که با رای دادگاه تجدید نظر این مدت به هفت سال کاهش یافت.

بازگشت به صفحه اول