زیتون– ساسان آقایی، معاون سردبیر روزنامه اعتماد شب گذشته بازداشت شد.
ساعت ۹ شب گذشته ماموران امنیتی پس از مراجعه به دفتر روزنامه اعتماد، معاون سردبیر این روزنامه را بازداشت و وسائل شخصی او مانند کیس کامپیوتر، تلفن و آی‌پد را ضبط کردند.
تیم بازداشت کننده همچنین منزل این روزنامه نگار را مورد تفتیش قرار داده‌اند.
ساسان آقایی پیش از این نیز سابقه چند مورد بازداشت داشت.

بازگشت به صفحه اول