.

بنام آنکه جانرا فکرت آموخت

هرگز نمیرد آنکه دلش زند شد به عشق
به مناسبت چهلمین روز درگذشت شادروان دکتر ابراهیم یزدی دبیر کل فقید نهضت آزادی ایران مراسمی در شهر کلن آلمان برگزار می شود. در این مراسم درباره شخصیت و کارنامه فردی و جمعی زنده یاد ابراهیم یزدی در مقام یک نواندیش دینی و یک فعال سیاسی و دومین دبیر کل تشکل سیاسی نهضت آزادی ایران به بحث و گفتگو می نشینیم.
سخنرانان:
حسن شریعتمداری
تقی رحمانی
حسن یوسفی اشکوری
تاریخ جلسه: ۲۱٫۱۰٫۲۰۱۷
زمان جلسه: پنج بعدازظهر الی هشت شب
آدرس:
Kartäuserwall ۲۴ b
۵۰۶۷۸ köln

بازگشت به صفحه اول