سخنرانی‌ها و جلسات پرسش و پاسخ با شرکت: حمید انتظام، حسن انصاری، عبدالعلی بازرگان، فروغ جهانبخش، عبدالکریم سروش، احمد صدری، محمود صدری

***

پنل اول

 محمود صدری

 

حمید انتظام

پرسش و پاسخ پنل اول

——————————————————————————————

پنل دوم: 

عبدالعلی بازرگان

احمد صدری

پرسش و پاسخ پنل دوم

———————————————————————-

پنل سوم

فروغ جهانبخش

حسن انصاری

عبدالکریم سروش

پرسش و پاسخ پنل سوم

پنل چهارم: پرسش و پاسخ

 

توضیح: زیتون این فایل‌های سخنرانی را از تلگرام «مدرسه مولانا» برگرفته است. فایل صوتی آقایان آرش نراقی و محسن کدیور به درخواست آن‌ها از سایت زیتون حذف شد.

بازگشت به صفحه اول