صادق لاریجانی و مغالطه «دلیل نامربوط»

مغالطه ی «دلیل نامربوط» یا « گم کردن موضوع» (۱)، سه حالت کلی دارد. حالت اول – که مورد نظر این یادداشت است-حالتی است که مقدمات و ادله ی ارائه شده در استدلال، نمی تواند نتیجه مورد نظر را به طور کامل اثبات کند و حداکثر موید بخشی … ادامه خواندن صادق لاریجانی و مغالطه «دلیل نامربوط»