سخنان مهم و متفاوتی از #عبدالکریم_سروش در ارتباط با حوادث اخیر ایران🔹 فایل صىوتى در تلگرام👇🏻https://t.me/DrSoroush/1939

Posted by ‎عبدالکریم سروش Abdulkarim Soroush‎ on Monday, January 8, 2018

 

بازگشت به صفحه اول