چرا ایران سوریه نمی‌شود؟ (با نگاهی به عوامل داخلی)

در میان عوامل مختلف برای «سوریه‌ای شدن» کشور سوریه، می‌توان به دو دلیل عمده پرداخت. اول بافت قدرت در سوریه و تفاوت ان با کشور ما، و دوم نقش عمده ایران و کشورهای همسایه. تاریخ سیاسی کشور سوریه از بی‌ثباتی حکومت و قدرت در این کشور پرده بر … ادامه خواندن چرا ایران سوریه نمی‌شود؟ (با نگاهی به عوامل داخلی)