زیتون–  صبح امروز جمعی از کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی در اعتراض به بخشی از لایحه بودجه که آن را مغایر با رفاه کارگران می‌دانند در برابر ساختمان شورای نگهبان (مجلس قدیم) تجمع کرده‌اند.

اعتراض کارگران به تصویب بند ز تبصره ۷ لایحه بودجه و موافقت مجلس با انتقال منابع درمانی سازمان تامین اجتماعی به خزانه دولت است.

بند ز تبصره ۷ لایحه بودجه تصریح دارد که:

سازمان تامین اجتماعی مکلف است تمامی سهم درمان از مجموع مأخذ کسر حق بیمه موضوع مواد(۲۸) و (۲۹) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ و سایر منابع مربوط را در حسابی نزد خزانه‌داری کل کشور با عنوان بیمه درمان تأمین اجتماعی متمرکز نماید. سازمان تأمین اجتماعی این منابع را طبق قانون تأمین اجتماعی هزینه کند.

حاضران در تجمع با در دست داشتن پلاکاردهایی از یک طرف اعتراض خود را به تصویب این بند را نشان می‌دهند و از طرف دیگر از شورای نگهبان می‌خواهند که جلوی دست‌اندازی به اموال کارگران را بگیرند.

شعارهای پلاکاردها اکثرا در ارتباط با درخواست از فقها و حقوقدانان شورای نگهبان برای جلوگیری از تصویب این بند از لایحه بودجه است.

فراخوان این تجمع توسط اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و کانون عالی شوراهای اسلامی کار، چند روز پیش منتشر شد و تشکل‌های کارگران و بازنشستگان استان‌های مختلف از این تجمع اعلام حمایت کردند.

حسن صادقی، رییس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در این تجمع به ایلنا گفت: «حق درمان کارگران جز اموال عمومی نیست و هر کس این دو را با هم خلط می‌کند، از حقوق اطلاعی ندارد و جایش در مجلس شورای اسلامی نیست.»

به گفته او «دارند به اموال کارگران در صندوق درمان سازمان تامین اجتماعی چوب حراج می‌زنند.»

اولیا علی‌بیگی٬ رییس هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور نیز که در این تجمع حاضر بود٬ گفت: «پیوند دولت و مجلسِ وکیل‌الدوله کارگران را ناگزیر کرده از شورای نگهبان استمداد بطلبند.»

 

بازگشت به صفحه اول