زیتون– حسن صدر حاج‌ سیدجوادی،  روزنامه‌نگار، استاد دانشگاه و سردبیر اسبق روزنامه اطلاعات درگذشت.

او از جد مادری به «منتظم‌الملک وزیر» می‌رسد و از پدر به مبارزان مشروطه. پنج برادر دارد و مقاله‌نویس معروف اوایل انقلاب، «علی‌اصغر حاج سیدجوادی» برادر بزرگتر اوست؛ حسن صدر حاج سیدجوادی زمانی سردبیر روزنامه اطلاعات بود.

حسن صدر حاج‌ سیدجوادی کتاب‌هایی در زمینه مسایل اجتماعی و ادبی دارد. کتاب «کشتی به خشک راندن» یکی از آن‌هاست.

از جمله از آثار او می‌توان به داستانهاى شگفت انگیز و ترجمه گنجینه‏ نثر فارسى مقایسه سعدى و حافظ از نظر غزلسرایى و سبک اشاره کرد.

بازگشت به صفحه اول