محسنی اژه ای و مغالطه «اشتراک لفظ»

در نشست پرسش و پاسخ با سخنگوی قوه قضائیه، خبرنگاری می پرسد «آیا امید کوکبی زندانی محکوم به ۱۰ سال حبس و بیمار سرطانی، آزاد می شود؟» سخنگوی قوه قضائیه، بدون اشاره به قانونی* که شرایط را برای آزادی زندانیان بیمار، فراهم می کند،  در بخشی از جواب … ادامه خواندن محسنی اژه ای و مغالطه «اشتراک لفظ»