بایگانی

۱۷ آبان ۱۳۹۶

«ما» و مسأله‌ی رفراندوم در اقلیم کردستان

حمیدرضا عابدیان

در شرایطی که اقلیم کردستان در وضعیت شکننده و بی ثباتی قرار دارد و‌ دل های بسیاری از مردم کرد، چه در درون مرزهای اقلیم و چه خارج از آن، فسرده و غم‌زده است، برای ورود به موضوع، بایستی بسیار محتاطانه عمل کرد تا حاصل آن، اگر مرهمی ادامه…