بایگانی

۲۰ دی ۱۳۹۵

چرا هاشمی را از فتنه‌گر تبدیل به خودی کردند

محمد مباشری

چرا دلواپسان دشمن هاشمی، ناگهان مشغول ستایش از هاشمی رفسنجانی و خودی کردن وی شدند؟ دلیل‌اش نگرانی است، نگرانی از مراسم تشییع جنازه و پس از آن نگرانی از اسناد و نامه‌های نزد خانواده هاشمی. نگرانی از دو قطبی شدن فضا و به تبع آن تشییع جنازه میلیونی ادامه…