زیتون– محمدجعفر منتظری٬ دادستان کل کشور٬ امروز خبر داد که برای شش نفر از مدیران کانال‌های تلگرامی بازداشت شده کیفرخواست صادر شده است.
اسفند ماه سال گذشته تعدادی از مدیران کانال‌های تلگرامی حامی دولت یازدهم و اصلاح‌طلب بازداشت شدند. این بازداشت‌ها اعتراض چند نماینده مجلس و وزرای دولت یازدهم را برانگیخت و حسن روحانی نیز ضمن درخواست بررسی بازداشت «مشکوک» آن‌ها، خواستار ایجاد مانع برای دخالت «غیرقانونی» برخی نهاد‌ها در انتخابات شود.
آن زمان دادستان کل کشور گفته بود که برای قوه قضاییه تفاوتی نمی‌کند این افراد «به چه جریانی وابسته باشند». به گفته او «هم دستگیری این افراد و هم ادامه بازداشت آنان طبق قانون بوده است و طبق قانون هم ادامه خواهد داشت.»
اگرچه فروردین ماه سال جاری دادستانی خبر آزادی برخی از این مدیران را تلگرامی را داده بود٬ طی روزهای اخیر خبر «اعتصاب غذای» برخی از آنان منتشر شده بود.
منتظری همچنین اظهار امیدواری کرد که در دادگاه رسیدگی عادلانه صورت گیرد و حکم قانون اجرا شود.

بازگشت به صفحه اول