انتشار چند قطعه از فیلم اجلاس مجلس خبرگان رهبری در چهاردهم خرداد ۱۳۶۸ و چگونگی برکشیدن رهبر دوم جمهوری اسلامی یعنی آیت الله سید علی خامنه، فصل تازه و مهمی را در اوراق تاریخ جمهوری اسلامی و ماهیت ایدئولوژیک و سیاسی حکومت اسلامی با مدل ولایت مطلقه فقیه گشود و به همین دلیل مورد توجه و تأمل بسیاری از اهل اندیشه و سیاست قرار گرفت.
موضوع مورد بحث و بررس وبینار این ماه انجمن آزادی اندیشه (یکشنبه ۲۸ ژانویه ۲۰۱۸) همین رخداد خواهد بود. آقای دکتر حسن فرشتیان با آقای حسن یوسفی اشکوری در این باب به گفتگو خواهد نشست.

مقاله مورد توصیه برای مطالعه:

چند نکته در باب رهبری آیت‌الله خامنه‌ای

این گفتگو در چهارچوب وبینارهای ماهانه انجمن آزادی اندیشه و با همکاری ایران آکادمیا صورت می گیرد. این وبینارها بطور ثابت آخرین یکشنبه هر ماه میلادی برگزار می شوند.

پخش زنده از صفحه فیس بوک ایران آکادمیا
https://www.facebook.com/IranAcademia/

بازگشت به صفحه اول