بایگانی

۱۳ آبان ۱۳۹۷

این بار هم حق با شیخ محمد یزدی نیست!

احمد زیدآبادی

در میان واکنش‌های بسیار نسبت به نامۀ سرزنش‌آمیز شیخ محمد یزدی خطاب به آیت الله سید موسی شبیری زنجانی، سردبیر سایت زیتون طی یادداشتی با عنوان «متأسفانه این بار حق با محمد یزدی است!» به صورت متفاوتی با این موضوع برخورد کرده است. جان کلام طاها پارسا این ادامه…

۱۷ شهریور ۱۳۹۷

در سوگ دوستانی که غریبانه پرکشیدند

احمد زیدآبادی

دستم به کیبورد نمی‌رود. اندوه و عزا در دلم غوغا می‌کند. مثل ابر بهاری اشک‌ام جاری است. چانه‌ام می لرزد. در این دو روز اخیر که خبرهایی شده بود؛ نخواستم باور کنم. هنوز هم نمی‌خواهم!آخر چرا؟ برای چه؟ به چه منظوری؟ زانیار با آن قد رعنا و مژه‌های ادامه…

۲۰ مرداد ۱۳۹۷

پیشنهادی برای رسیدگی به اتهام علیه پزشکیان

احمد زیدآبادی

در همۀ کشورهای دنیا سطحی از فساد وجود دارد و در تمام جوامع نیز گروه‌های رقیب، یکدیگر را به فساد متهم می‌کنند. میزان فساد و اتهام فساد در ایران اما قابل مقایسه با هیچکدام از جوامع سالم دنیا نیست؛ به چه دلیل؟ به هزاران دلیل! من اما می‌خواهم ادامه…

۱۹ دی ۱۳۹۶

اندوه مرگ یک هم‌وطن

احمد زیدآبادی

سینا قنبری به هر دلیلی که دستگیر شده باشد و به هر علتی که جان باخته باشد؛ سرنوشت اش اندوهی ژرف بر دل آدمی می نشاند. اصولاً مرگ در زندان تراژیک ترین رُویۀ حیات انسانی است. روحیۀ هم بندیان را برای مدتی طولانی به هم می ریزد؛ داغ ادامه…

۰۱ خرداد ۱۳۹۶

لطفاً یک نفر مرا از گیجی در آورد!

احمد زیدآبادی

انتخابات اخیر، بسیاری از هموطنان را شاد و بسیاری دیگر را غمزده اما مرا به کلی گیج کرد. من که مرور رسانه ها بخصوص رسانه های مربوط به افراد و نهادهای حامی جریان “اصولگرا” را به صورت عادتی ترک ناشدنی دنبال می کنم؛ بخصوص از دو سال پیش ادامه…

۱۰ اسفند ۱۳۹۴

احمد زیدآبادی قهرمان آزادی انجمن بین المللی خبر سال ۲۰۱۶ شد

زیتون- احمد زیدآبادی، روزنامه نگار با سابقه ایرانی که به تازگی بعد از اتمام مدت حبس و تبعیدش آزاد شده از سوی انجمن بین المللی خبر، به عنوان «قهرمان آزادی» شناخته شد. این انجمن که مقر آن در وین اتریش است، دیروز، ۲۹ فوریه، شصت و هشتمین قهرمان ادامه…