بایگانی

۱۹ شهریور ۱۳۹۸

اعظم طالقانی در گفت‌وگو با «زیتون»:

طالقانی از راه دین ارتزاق نمی‌کرد

زیتون ـ اعظم طالقانی، مشهورترین و سیاسی‌ترین فرزند آیت‌الله طالقانی است و بخش بزرگی از عمرش را صرف مبارزات سیاسی و فرهنگی کرده است. با این حال این مصاحبه با خانم طالقانی، درباره ابعاد غیر سیاسی‌تر زندگی آیت‌الله طالقانی است. موضوعاتی چون منبع ارتزاق آیت‌الله و نگاهش به ادامه…

۲۱ تیر ۱۳۹۵

مسئولیت احیای حقوق مردم با شماست

اعظم طالقانی

ریاست محترم قوه قضاییه؛ به عنوان یک شهروند دردمند و نگران از موقعیت زندانیان دربند از شما می‌خواهم که در ایفای وظیفه قانونی خود در احیای حقوق حقه مردم، اصلاح مسیر قضایی را پیشه گرفته و مصلحت مقام و موقعیت را فدای حقیقت نکنید که این ره عاقبت‌ سخت و زودرس را به سرانجامی نیکو منتهی خواهد ساخت.