بایگانی

۱۱ آذر ۱۳۹۷

روزی که ایران صاحب قانون اساسی اسلامی شد

زیتون– سولماز ایکدر: ۳۹ سالگی قانون اساسی جمهوری اسلامی امروز به پایان می‌رسد و وارد چهل سالگی خود می‌شود؛ قانونی که طی این سال‌ها تنها یک‌بار آن هم خارج از سازوکار پیش‌بینی شده، مورد بازنگری قرار گرفته است. قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی اگرچه پس از همان یک ادامه…