بایگانی

۰۴ تیر ۱۳۹۵

یاد وطن ( ولشدگان)

ولشدگان (یاد وطن) ولشدگان (یاد وطن)*****نشستیم این کار رو آماده کردیم و دادیم ارشاد بلکه م مجوز بگیریم، که ندادن و جوابشون این بود که با نوع موسیقی مشکل دارنخلاصه این شد که گفتیم شما ببینید و بشنوید#ایرانیان‌آلمانلطفا به اشتراک بگذارید و ما را در صفحه فیسبوک ایرانیان‌آلمان ادامه…